Ελεύθερες θέσης εργασίας  

+++ Central-Apotheke- sunecώV katebasmέneV timέV---to Kentrikό dieqnή Farmakeίo sto Leo-Center eίnai o sύntrofoV kai o bohqόV saV otan έcei scέsh me thn ugeίa saV.---

Ψάχνουμε καλά εκπαιδευμένους Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακοποιών (PTA).

Επίσης διαθέτουμε ελεύθερες θέσης για μαθητεύσει.