Έtsi qa mporeίte na epikoinwnήte mazί maV:  

Thlέfwno: 07152/ 43086 h 07152/47969
Fάx: 07152/ 42551
info@central-apotheke.de